Pravidlá

Platné pravidlá Inline Alpine sú v anglickom jazyku. Pripravujeme preklad týchto pravidiel do jazyka slovenského.

WORLD_SKATE_RAD_TC_Competition_rules_2020.pdf

Soutěžní řád CILA 2020.pdf

Súťažný_poriadok_2021.pdf