Funkcionári

Prezident SRZ

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE RAD

Člen výboru WORLD SKATE RAD TC

Člen disciplinárnej komisie SRZ

Predseda sekcie inline alpine

Člen výboru sekcie inline alpine

Člen výboru sekcie inline alpine